Aliter Group  

Banner-Manifest

 

 

Autoconsum

 

 

Què és?

És la pròpia generació d’una part de l’energia elèctrica que hom consumeix, d’aquí el nom d’autoconsum.

Actualment la normativa ja ens permet autoconsumir l’electricitat generada a través d’una instal.lació fotovoltaica. La reducció del cost del materials necessaris per a la instal.lació els darrers anys i l’increment del preu de l’electricitat, fa que les instal.lacions fotovoltaiques d’autoconsum siguin rendibles sense cap tipus de subvenció.

Una instal.lació fotovoltaica d’autoconsum ès molt senzilla: no requereix bateries, no genera sorolls i el seu manteniment ès mínim. L’energia que produeixen els panells solars es consumeix directament. Quan els panells solars no produeixen la suficient energia necessària degut a la falta de radiació, es pot seguir consumint l’electricitat a través de la xarxa elèctrica.

Les instal.lacions es connecten a la xarxa interna i permeten estalvis molt importants en la factura elèctrica.

Com funciona?

La instal•lació fotovoltaica subministra tota l’energia generada als consums. La diferència entre la demanda i la producció és agafada de la xarxa. En el moment que no hi ha radiació solar el sistema s’alimenta totalment de la xarxa.

L’energia excedent, on va?

En els períodes en que no hi ha consums o aquests són molt petits i en canvi es disposa d’elevada generació, un dispositiu electrònic – inhibidor d’injecció – impedeix que s’aboquin els excedents a la xarxa, de forma que garantim en tot moment el compliment de la legalitat i els reglaments elèctrics en vigència. Aquesta energia excedent no s’aprofita. Si el govern aprovés la llei de Balanç Net, aquesta energia sobrant s’injectaria a la xarxa, cobrant-la, aprofitant la mateixa instal.lació que ja tenim tot reduint encara més el seu període d’amortització .

Es podrien aprofitar els excedents?

Sí. Si a la instal•lació si afegeixen bateries, els excedents es poden emmagatzemar i utilitzar quan més convingui o en moments de baixa irradiació.