Aliter Group  

Banner

 

Consultoria

 

 

Àliter Group treballa de manera integral en el negoci de les energies renovables i té, per tant, la capacitat de donar solucions a qualsevol dels processos necessaris per al desenvolupament d’infraestructures de generació elèctrica.

Els serveis oferts per Àliter Group comencen en l’assessorament, estudis i anàlisis de viabilitat i abast fins al procés de desinversió de les infrestructures resultants, passant pels serveis de Due Dilligence, el finançament, l’enginyeria, la gestió de la construcció, explotació i manteniment d’aquestes infraestructures.

Àliter Group actua com a assessor tècnic principal, en l’assessorament integral de tots els temes que intervenen en els projectes i transaccions. L’equip proporciona coneixements especialitzats en totes les fases d’un projecte.

Aconsellem a governs, consorcis, entitats públiques i inversors provats en cada fase d’un projecte, des de la fase de viabilitat, fins la data d’acabament del projecte i durant el període d’operació i manteniment de la planta.

Assessorem en acords de finançament per a projectes d’energia renovable. Assessorem en el règim regulatori per al sector de l’energia renovable, incloent els requeriments de concessió de llicències, la regulació de la generació, transmissió, distribució i subministre y els acords comercials.

Els nostres serveis als nostres clients són extensos i inclouen els permisos, adquisició del terrenys necessari per a la construcció, adquisició dels materials i equips, finances, estudis de factibilitat, preparació de documentació per a concursos, enginyeria bàsica i de detall i assessorem en relació als projectes solars tan tèrmics com fotovoltaics.