Aliter Group  

 • ban2033
 • banContruccio
 • ban1885
 • ban00385
 • ban01765
 • banManteniment
 • banAutoonsum2
 • ban3645
 • ban0062
 • banAutoconsum1
 • BAN4308
 • BAN03-3-Construccio
 • BAN09499
 • BAN4512
 • BAN3985-2
 • BAN2547

 

EPC

 

 

Enginyeria
  -Unitat d’enginyeria pròpia amb amplia i contrastada experiència arreu del món.
  -Anàlisi detallat del projecte, proposta de solucions tècniques i constructives per a
   millorar el rendiment de la planta i minimitzar el cost.
  -Acurada selecció de materials i components
  -Determinació de la disposició òptima
  -Disseny de detall de la planta: civil, mecànic i elèctric
  -Disseny dels sistemes d’evacuació
  -Gestió completa de la documentació
  -Estat d’amidaments
  -Plecs de condicions tècniques
  -Pla de qualitat i seguretat

Proveïment
  -Treballem únicament amb primeres marques, europees i xineses. Totes elles de
   reconegut prestigi, qualitat, servei i reconeguts per les entitats financeres.
  -Realitzem estrictes controls de qualitat en tots els components, tan en origen com a
    peu d’obra, i a les condicions de transport i subministra.

Construcció
  -Els nostres enginyers són especialistes en la gestió integral de projectes i dirigeixen
    les obres atenent-se al projecte executiu, les especificacions i requeriments i al pla
    de qualitat.
  -Les obres es gestionen establint un estricte control per al compliment de terminis,
    costos i qualitat d'execució.
  -A part del nostre personal, tenim acords amb integradors de gran reputació.

Gràcies a aquestes sòlides bases, Àliter Group dona als seus clients les màximes garanties de l’execució de l’obra i del rendiment, PR, de la planta.