Notícies >

àctuà autoconsum


àctuà autoconsum

àctuà autoconsum àctuà autoconsum


20/08/2019

àctuà autoconsum


És la pròpia generació d’una part de l’energia elèctrica que es consumeix, d’aquí el nom d’autoconsum.
 
Una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum és molt senzilla: no genera sorolls i el seu manteniment és mínim. L'energia que produeixen els panells solars es consumeix directament. Quan els panells solars no produeixen prou a causa de la falta de radiació, es pot continuar consumint l'electricitat a través de la xarxa elèctrica o de l'emmagatzematge en bateries.
 
 
Link

Aliter Group
Storm
Secartys
Solartys
Co-funded by the Horizon 2020
Ministerio de Economía, Industria y Competividad
AEI Cluster
Acció - Generalitat de Catalunya
Àliter Group - AVíS LEGAL - POLíTICA DE COOKIES - MAPA DEL LLOC WEB - BY ANUNZIA