Notícies >

ANÀLISI DE CONSUMS


ANÀLISI DE CONSUMS13/11/2020

A partir de la informació facilitada, les corbes de càrrega i les 12 darreres factures i l’anàlisi de les mateixes, s’ha realitzat un dimensionament preliminar de la planta seguint el criteri de maximitzar la producció elèctrica i per tant l’estalvi obtingut, segons la superfície disponible i balancejar-ho  amb els excedents.

Les simulacions efectuades, que comparen hora a hora durant un any sencer, els consums amb la producció fotovoltaica, mostren que el perfil de consum que presenten les instal·lacions és regular i que presenten excedents, principalment en cap de setmana.

En els següents gràfics poden observar-se els consums i els excedents en tres mesos de l’any, febrer, juny i setembre. Es poden observar clarament els excedents i la maximització de l’estalvi.

 
 
 

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined variable: desc_doc in <b>/var/www/html/alitergroup/root/noticia.php</b> on line <b>325</b><br />

Aliter Group
Storm
Secartys
Solartys
Co-funded by the Horizon 2020
Ministerio de Economía, Industria y Competividad
AEI Cluster
Acció - Generalitat de Catalunya
Àliter Group - AVíS LEGAL - POLíTICA DE COOKIES - MAPA DEL LLOC WEB - BY ANUNZIA