Notícies >

Comptador Bidirecional


Comptador Bidirecional29/04/2020

Comptador Bidirecional


Els comptadors electrònics són bidireccionals, amb el que, en les instal·lacions d'autoconsumo, no serà necessari un comptador addicional.

En els autoconsumos col·lectius serà necessari que la instal·lació d'autoconsumo disposi d'un comptador de generació neta.

Així, al final del període de facturació (un mes), es pren la lectura dels comptadors de consum i de generació de la instal·lació associada, i s'obté l'energia a facturar pel consum net i l'energia a compensar pels excedents, que es valoren al preu acordat per a cada hora. En la factura es resta l'import dels excedents de l'import a pagar per consum d'energia.Aliter Group
Storm
Secartys
Solartys
Co-funded by the Horizon 2020
Ministerio de Economía, Industria y Competividad
AEI Cluster
Acció - Generalitat de Catalunya
Àliter Group - AVíS LEGAL - POLíTICA DE COOKIES - MAPA DEL LLOC WEB - BY ANUNZIA