Notícies >

Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball


Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball28/04/2020

Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball


La celebració consisteix en una campanya anual internacional per promoure el treball segur, saludable i decent que culmina el 28 d'abril.

Al juny de 2003, la Conferència Internacional del Treball va celebrar un debat sobre les activitats normatives de l'Organització Internacional del Treball (OIT) a l'àrea de seguretat i salut en el treball. La discussió va tenir lloc en el marc de la Comissió tripartida de la Seguretat i la Salut en el Treball, integrada per 104 membres governamentals, 37 membres ocupadors i 58 membres treballadors.

Des de la seva fundació en 1919, el tema de seguretat i salut en el treball ha constituït una part essencial de la labor de l'OIT, incloses les seves activitats normatives.Aliter Group
Storm
Secartys
Solartys
Co-funded by the Horizon 2020
Ministerio de Economía, Industria y Competividad
AEI Cluster
Acció - Generalitat de Catalunya
Àliter Group - AVíS LEGAL - POLíTICA DE COOKIES - MAPA DEL LLOC WEB - BY ANUNZIA