Notícies >

Enllestint plànols i documentació necessària per la execució de les properes instal·lacions:


Enllestint plànols i documentació necessària per la execució de les properes instal·lacions:29/12/2020

 

• Elaboració i Visat de Projecte executiu.

• Llicència d’obres, per aprovació de l’ajuntament.

• Estudi i pla de seguretat i salut: Coordinació de les activitats de Prevenció de Riscos.

• Llicència d’activitats i avaluació d’incendis per aprovació bombers.

• Auditoria de Materials,  i Gestió de Garanties.

• Direcció d’Obra, Excel·lència constructiva.

• Responsabilitat Civil Assegurada.

• Certificació de Instal·lacions, Entitats Acreditades.

• Primera inspecció i inscripció registre d’instal·lacions elèctriques.

 

Ens encarreguem de tot:

 

info@alitergroup.com
Aliter Group
Storm
Secartys
Solartys
Co-funded by the Horizon 2020
Ministerio de Economía, Industria y Competividad
AEI Cluster
Acció - Generalitat de Catalunya
Àliter Group - AVíS LEGAL - POLíTICA DE COOKIES - MAPA DEL LLOC WEB - BY ANUNZIA