Notícies >

GENEBRE


GENEBRE

GENEBRE


19/09/2019

GENEBRE


Amortització 4,7 anys. Estalvi 23%.
Potència 59,4 kWp; 50kWn.
Superfície de captació 349m2.
180 mòduls policristal·lins de 330 Wp.
Producció 41,838 MWh/any.
Reducció emissions de CO2 14.643 kg/any .
Link

Aliter Group
Storm
Secartys
Solartys
Co-funded by the Horizon 2020
Ministerio de Economía, Industria y Competividad
AEI Cluster
Acció - Generalitat de Catalunya
Àliter Group - AVíS LEGAL - POLíTICA DE COOKIES - MAPA DEL LLOC WEB - BY ANUNZIA