Notícies >

Instal·lacions AMB excedents NO ACOLLIDES A COMPENSACIÓ


Instal·lacions AMB excedents NO ACOLLIDES A COMPENSACIÓ07/01/2020

Instal·lacions AMB excedents NO ACOLLIDES A COMPENSACIÓ


En els casos en què el consumidor no vulgui adherir-se a l'mecanisme de compensació d'excedents, o no es compleixi alguna de les condicions necessàries per acollir-se a ell, la instal·lació bolcarà a la xarxa els excedents d'energia no autoconsumida instantàniament ni emmagatzemada.
Aquesta energia excedentària serà venuda al mercat elèctric i rebrà el mateix tractament que la resta d'energia produïda per fonts renovables, cogeneració i residus, i són aplicables l'Impost sobre el Valor de la producció d'energia elèctrica (IVPEE) de el 7% i el peatge de generació de 0,5 € / MWh.Aliter Group
Storm
Secartys
Solartys
Co-funded by the Horizon 2020
Ministerio de Economía, Industria y Competividad
AEI Cluster
Acció - Generalitat de Catalunya
Àliter Group - AVíS LEGAL - POLíTICA DE COOKIES - MAPA DEL LLOC WEB - BY ANUNZIA