Projectes >

GENEBRE, Autoconsum FV



Amortització 4,7 anys. Estalvi 23%. Potència 59,4 kWp; 50kWn. Superfície de captació 349m2, 180 mòduls policristal·lins de 330 Wp. Producció 41,838 MWh/any. Reducció emissions de CO2 14.643 kg/any .

Presentar-vos la instal·lació fotovoltaica per a autoconsum de 59,4 kWp de mòduls policristal·lins de classe A, i una potència nominal de 50 kW amb onduladors de primera marca, que hem instal·lat a Genebre, SA, empresa de vàlvules i accessoris per a control de fluids situada a la localitat de l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

La instal·lació s'ha realitzat de forma coplanar en dos cobertes inclinades de xapa; consta de 180 mòduls FV policristal·lins i permetrà una producció anual de 41,838 Mwh / any, amb un important estalvi econòmic, així com la reducció d'emissions a l'atmosfera de 14,6 tones a l'any de CO2.

Satisfets d'haver col·laborat en 2018 amb Genebre, SA, des de les fases preliminars, disseny, elaboració del projecte, la instal·lació, direcció d'obra, homologació i connexió de la seva planta fotovoltaica d'autoconsum.




GENEBRE, Autoconsum FV GENEBRE, Autoconsum FV GENEBRE, Autoconsum FV GENEBRE, Autoconsum FV



Tornar al llistat
Tornar al llistat

Aliter Group
Storm
Secartys
Solartys
Co-funded by the Horizon 2020
Ministerio de Economía, Industria y Competividad
AEI Cluster
Acció - Generalitat de Catalunya
Àliter Group - AVíS LEGAL - POLíTICA DE COOKIES - MAPA DEL LLOC WEB - BY ANUNZIA