Projectes


BICSAL, Autoconsum FVAmortització 4,3 anys. Estalvi 16%. Potència 124,1 kWp; 100kW. Superfície de captació 709m2, 365 mòduls policristal·lins de 340 Wp. Producció 168,62 MWh / any. Reducció emissions 59.017 kg de ...

ZAMBRANO. Projecte planta FV en sòl de connexió a xarxa.Potència 20,3 MWp; 15,2 MW. Superfície de captació 11 hectàrees, 55.080 mòduls monocristal·lins de 370 Wp. Producció 43.182 MWh / any. Reducció emissions de CO2 1.511.370 kg/any. Presentar-vos e...

MARINA Port Vell, Autoconsum FV amb bateriesPotència 18,75 kWp; 15 kW. Superfície de captació 112m2, 69 mòduls policristal·lins de 250 Wp. Producció 22,5 MWh/any. Reducció emissions de CO2 7.875 kg/any. Presentar-vos la instal·lació fot...
Aliter Group
Storm
Secartys
Solartys
Co-funded by the Horizon 2020
Ministerio de Economía, Industria y Competividad
AEI Cluster
Acció - Generalitat de Catalunya
Àliter Group - AVíS LEGAL - POLíTICA DE COOKIES - MAPA DEL LLOC WEB - BY ANUNZIA