Projectes


Escoles Terrassa, Autoconsum FVDues instal·lacions iguals. Potència 9,9 kWp; 9 kW. Superfície de captació 60m2, 30 mòduls policristal·lins de 330 Wp. Producció 15,985 MWh / any. Reducció emissions 5.594,8 kg de CO2/any. Pre...

Fotolinera Ajuntament EspluguesInstal·lació reforç del punt de recàrrega. Potència 4 kWp; 3 kW. Superfície de captació 26m2, 16 mòduls policristal·lins de 250 Wp. Producció 5,54 MWh / any. Reducció emissions de CO2 1.939 kg/any....

FLEMING, Autoconsum FVDomèstic amb bateries i recarrega de vehicle elèctric. Estalvi 33%, amortització 11 anys. Potència 9,9 kWp; 8 kW. Superfície de captació 60m2, 30 mòduls policristal·lins de 330 Wp. Bateria Liti 30 ...

Vinga. Planta FV en sòl de connexió a xarxaPotència 1.171,2 kWp; 990 kW. Superfície de captació 8.062m2, 4.880 mòduls policristal·lins de 240 Wp. Producció 1.358 MWh / any. Reducció emissions de CO2 475.300 kg/any. Presentar-vos la insta...

BICSAL, Autoconsum FVAmortització 4,3 anys. Estalvi 16%. Potència 124,1 kWp; 100kW. Superfície de captació 709m2, 365 mòduls policristal·lins de 340 Wp. Producció 168,62 MWh / any. Reducció emissions 59.017 kg de ...

ZAMBRANO. Projecte planta FV en sòl de connexió a xarxa.Potència 20,3 MWp; 15,2 MW. Superfície de captació 11 hectàrees, 55.080 mòduls monocristal·lins de 370 Wp. Producció 43.182 MWh / any. Reducció emissions de CO2 1.511.370 kg/any. Presentar-vos e...

MARINA Port Vell, Autoconsum FV amb bateriesPotència 18,75 kWp; 15 kW. Superfície de captació 112m2, 69 mòduls policristal·lins de 250 Wp. Producció 22,5 MWh/any. Reducció emissions de CO2 7.875 kg/any. Presentar-vos la instal·lació fot...
Aliter Group
Storm
Secartys
Solartys
Co-funded by the Horizon 2020
Ministerio de Economía, Industria y Competividad
AEI Cluster
Acció - Generalitat de Catalunya
Àliter Group - AVíS LEGAL - POLíTICA DE COOKIES - MAPA DEL LLOC WEB - BY ANUNZIA