Notícies >

Cap a l'Autoconsum


Cap a l'Autoconsum10/09/2019

Cap a l'Autoconsum


La nova normativa ha simplificat i reduït la quantitat i complexitat de tràmits a realitzar, i l'IDAE ha elaborat una guia detallada per ajudar a aquests professionals a dur a terme tots els passos necessaris. Els més importants són:

 
  1. Un estudi de viabilitat que analitzi les possibilitats del nostre edifici, el pressupost del que podria costar la instal·lació i quant ens podríem estalviar en el nostre cas concret. Per això, és possible que ens demanin dades de les nostres factures elèctriques, ja que el patró de consum determina quant podem estalviar.
  2. Els tràmits administratius, que en funció de la ubicació i la tipologia poden incloure llicències d'obres o autoritzacions administratives, especialment per a instal·lacions més grans o aquelles situades en edificis afectats per alguna figura de protecció o en espais protegits ambientalment.
  3. La mateixa instal·lació, tenint en compte la normativa energètica però també de seguretat de les instal·lacions.
  4. El registre davant la comunitat autònoma i les notificacions que correspongui davant la distribuïdora d'electricitat.Aliter Group
Storm
Secartys
Solartys
Co-funded by the Horizon 2020
Ministerio de Economía, Industria y Competividad
AEI Cluster
Acció - Generalitat de Catalunya
Àliter Group - AVíS LEGAL - POLíTICA DE COOKIES - MAPA DEL LLOC WEB - BY ANUNZIA