Notícies >

Normativa canvi climàtic


21/02/2022

El marc jurídic que regula la descarbonització a la UE és cada vegada més sever amb les empreses. Si bé, avui dia, se centra majoritàriament en empreses de més de 250 empleats, el cert és que a poc a poc s'aniran fixant objectius a les PIME's. De moment podem trobar la següent normativa entorn de la mitigació dels GEH:
 
 • Pacte verd
 • La normativa sobre la diligència deguda i drets humans
 • Normativa de la UE sobre la petjada ambiental
 • L'estratègia renovada de finances sostenibles de la UE
 • El règim de comerç de drets d’emissió i altres normatives en matèria d’emissions de GEH.
 • La nova estratègia d’adaptació al canvi climàtic de la UE
 • La llei europea del clima.
 • El paquet de mesures “Objectiu 55”
 • La nova estratègia industrial de la UE
 • El nou pla d’acció per a l’economia circular de la UE.
 • L'estratègia de la UE sobre biodiversitat per al 2030
De moment es prenen algunes mesures en sancions que de mica en mica aniran incrementant.

Estudi PESETA IV

Aquest estudi ens proporciona informació rellevant i futurista quant a les conseqüències de la no-acció respecte al medi ambient. Conseqüències no només quant a recursos naturals, sinó vitals i econòmiques:
 Exposar l'economia actual a un escalfament global de 3°C resultaria una pèrdua anual de benestar d'almenys 175 bilions d'euros (1,38% del PIB). En el cas de 2 ºC de 83 mil milions d'euros/any (0,65% del PIB) i, finalment, 1,5 ºC redueix la pèrdua del benestar a 42 mil milions l'any (0,33% del PIB).
 
Pacte verd europeu

El Pacte Verd Europeu, un dels tants documents reguladors, se centra en tres principis claus per a la transició cap a una energia neta, que ajudaran a reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans:

 
 1. Garantir un subministrament energètic segur i assequible per a la UE.
 2. Desenvolupar un mercat de l’energia de la UE plenament integrat, interconnectat i digitalitzat.
 3. Prioritzar l'eficiència energètica, millorar el rendiment energètic dels nostres edificis i desenvolupar un sector energètic basat molt en fonts renovables.

Els principals objectius de la Comissió per aconseguir-ho són:
 
 • Construir sistemes d'energia interconnectats i xarxes més ben integrades per donar suport a les fonts d'energia renovables.
 • Promoure les tecnologies innovadores i les infraestructures modernes.
 • Impulsar l’eficiència energètica i el disseny ecològic dels productes.
 • Descarbonitzar el sector del gas i fomentar la integració intel·ligent a tots els sectors.
 • Capacitar els consumidors i ajudar els països de la UE a combatre la pobresa energètica.
 • Promoure les normes energètiques de la UE i les tecnologies a escala mundial.
 • Desenvolupar tot el potencial de l’energia eòlica marina a Europa.
A més, la Comissió Europea va adoptar una sèrie de propostes per adaptar les polítiques de la UE en matèria de clima, energia, transport i fiscalitat amb la finalitat de reduir les emissions netes de gasos d'efecte hivernacle en un 55% d'aquí a 2030. , en comparació dels nivells de 1990.

Objectiu 55
 

 

Beneficis de la descarbonització en el marc empresarial

 
 • Aconseguir resistència als cops externs o les vulnerabilitats sistèmiques.
 • Millor reputació i valor de marca respecte dels clients.
 • Entrada a nous mercats.
 • Reduir les despeses empresarials a mesura que augmenta el cost dels combustibles fòssils o el preu per emetre CO2.

Com a punt final, concloure que prendre mesures al voltant de les energies renovables ja no és un tema opcional sinó gairebé obligatori. S'aconsella, per tant, que aquestes mesures es facin de manera gradual i previsora.

Un primer pas que aconsellem des d'Àliter Group, és per descomptat la instal·lació d'una planta fotovoltaica a la teva empresa, no només per estalviar a la factura de la llum, sinó també pels beneficis de cara als teus clients, reducció de costos i el compliment del marc jurídic que cada cop es farà més present al sector industrial.
 
Referències:
 
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/climate-change/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28120#:~:text=Establece%20normas%20que%20se%20basan,sufragar%20todos%20los%20costes%20relacionados.
https://www.efeverde.com/blog/creadoresdeopinion/asi-se-aplica-el-principio-de-quien-contamina-paga-en-la-ue-por/
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/c707e646-99b7-11ea-aac4-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/energy-and-green-deal_es
https://www.energiaysociedad.es/fit-for-55-objetivo-de-reduccion-de-emisiones-de-co2-en-2030-vs-1990/
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/fit-for-55-package.aspx


Àliter Group - AVíS LEGAL - POLíTICA DE COOKIES - MAPA DEL LLOC WEB - BY ANUNZIA
Àliter Group

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.
Configuració de cookies