Projectes


PORTS DE LA GENERALITAT - Sant Carles de la Ràpita.Amortització 5,1 anys Producció específica: 1.438 kWh/kWp/any Potència 125.8 kWp; 100 kWn Superfície de captació 660 m2 340 mòduls policristal·lins de 370 Wp   Presentar-vos la instal·la...

ANDRÉS PINTALUBAEstalvi 27,4% Amortització 4,1 anys Potència 376,2 kWp; 300 kWn Superfície de captació 2.212m2 1.140 mòduls policristal·lins de 330 Wp Presentar-vos la instal·lació fotovoltaica per a autoco...

ADETEstalvi 34,8 % Amortització 4,9 anys Potència 31,68 kWp; 25 kWn Superfície de captació 186 m2 96 mòduls policristal·lins de 330 Wp   Presentar-vos la instal·lació fotovoltaica per a auto...

GRUP MICROSEstalvi 35% Amortització 4,4 anys Potència 73,92 kWp; 60kWn Superfície de captació 435m2 224 mòduls policristal·lins de 330 Wp Presentar-vos la instal·lació fotovoltaica per a autoconsum de ...

PORGAOREstalvi 31% Amortització 5 anys Potència 110,88 kWp; 90kWn Superfície de captació 652m2 336 mòduls policristal·lins de 330 Wp Presentar-vos la instal·lació fotovoltaica per a autoconsum de 1...

Reus Fleming, S.A.Estalvi 39,6%. Potència 114,2 kWp; 92,7kW. Bateries Liti 73,5 kWh. Superfície de captació 672m2. 346 mòduls policristal·lins de 330 Wp.   Presentar-vos la instal·lació fotovoltaica per a...

Espai Sota Zero, Autoconsum FVAmortització 5,4 anys. Potència 125,7 kWp; 100 kW. Superfície de captació 762 m2. 381 mòduls policristal·lins de 330 Wp. Producció 181,7 MWh/any. Reducció emissions 63.595 kg de CO2/any. Present...

AVIGAN, Autoconsum FVAmortització 4,3 anys. Potència 403,9 kWp; 330kW. Superfície de captació 2.375m2, 1.224 mòduls policristal·lins de 330 Wp. Producció 630 MWh/any. Reducció emissions 220.500 kg de CO2/any. Presen...

GENEBRE, Autoconsum FVAmortització 4,7 anys. Estalvi 23%. Potència 59,4 kWp; 50kWn. Superfície de captació 349m2, 180 mòduls policristal·lins de 330 Wp. Producció 41,838 MWh/any. Reducció emissions de CO2 14.643 kg/an...
Aliter Group
Storm
Secartys
Solartys
Co-funded by the Horizon 2020
Ministerio de Economía, Industria y Competividad
AEI Cluster
Acció - Generalitat de Catalunya
Àliter Group - AVíS LEGAL - POLíTICA DE COOKIES - MAPA DEL LLOC WEB - BY ANUNZIA