Notícies >

Com sé si puc aplicar als ajuts del Govern per a l'autoconsum i emmagatzematge


Com sé si puc aplicar als ajuts del Govern per a l'autoconsum i emmagatzematge

Com sé si puc aplicar als ajuts del Govern per a l'autoconsum i emmagatzematge Com sé si puc aplicar als ajuts del Govern per a l'autoconsum i emmagatzematge Com sé si puc aplicar als ajuts del Govern per a l'autoconsum i emmagatzematge Com sé si puc aplicar als ajuts del Govern per a l'autoconsum i emmagatzematge Com sé si puc aplicar als ajuts del Govern per a l'autoconsum i emmagatzematge


07/09/2021Està pendent d’obrir la convocatòria d’aquests ajuts publicats recentment al Reial Decret 477/2021, de 29 de juny pel qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla de ajudes per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables al sector residencial, en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

A continuació compartim amb tu tota la informació al respecte i ens posem a la teva disposició en cas de necessitar ajuda per a participar-hi i realitzar tot el projecte per tal que no et quedis fora.

La taula a continuació, mostra els 3 programes que ens interessen com a instal·lador de projectes d’autoconsum a la empresa:.

Beneficiaris últims dels ajuts:Destinataris últims de les ajudes dels programes d’incentius 1, 2 i 3:
  • Persones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones físiques, amb o sense personalitat jurídica, que realitzin una activitat econòmica per la que ofereixin béns o serveis en el mercat.
  • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.
Els destinataris últims del programa d’incentius 1 hauran de portar a terme la seva activitat dintre d’una Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) inclosa en un dels següents grups: G, H, I, J, K, L M, N, O, P, Q, R o S. Sempre que no siguin administracions públiques.

Els destinataris últims del programa d’incentius 2 hauran de portar a terme la seva activitat dintre d’un CNAE corresponent al grup A01, excepte el 017, o dintre d’un CNAE corresponent als grups B, C, D, E o F. També podran ser destinataris últims d’aquest programa el sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015, d’1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com les entitats o organitzacions privades sense ànim de lucre, sempre que, en ambdós casos, realitzin alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

Els destinataris últims del programa d’incentius 3 hauran de portar a terme la seva activitat dintre d’un CNAE corresponent a un dels grups establerts en els paràgrafs anteriors pels programes d’incentius 1 i 2.

Dotació Total:

Quantia de les ajudes. Els ajuts a atorgar dins el programa per a aquest tipus d'actuació seran lliuraments dineraris sense contraprestació, tal com s'indica en aquest annex. L'import de l'ajut a atorgar serà la suma de l'Ajuda Base i l'Ajuda addicional que pogués correspondre en cada cas, conforme s'estableix en els apartats següents i, en qualsevol cas, aquest import estarà sotmès als límits que estableixi la normativa europea aplicable d'ajudes d'estat.

1r Ajuda Base. A cada programa d'incentius s'estableix com un percentatge de el cost subvencionable de la instal·lació de generació i, si s'escau, de la instal·lació d'emmagatzematge, o com un valor fix per unitat de potència o capacitat d'emmagatzematge, «mòdul».

Programes 1 y 2:
.

Programa 3:.

2n Ajuda addicional.
Depenent del tipus d'actuació subvencionable, l'ajuda base pot complementar-se amb un ajut addicional, segons s'estableix en les següents taules, sempre que es compleixin les condicions que per a això es requereixin. El càlcul de l'ajuda addicional es realitzarà sumant el percentatge de cada un dels criteris segons correspongui o com un valor fix per potència o capacitat d'emmagatzematge.

Totes les instal·lacions tipus dels programes d'incentius 1 i 2, podran augmentar el seu percentatge d'ajuda aplicable sobre el cost subvencionable en 5 punts percentuals quan es situïn en municipis de fins a 5.000 habitants, o municipis no urbans de fins a 20.000 habitants els nuclis tinguin una població menor o igual a 5.000 habitants. La identificació de l'caràcter no urbà un municipi es determinarà d'acord a l'Atles d'Àrees Urbanes de el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Termini de sol·licitud:

Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria (PENDENT DE PUBLICACIÓ) i fins al 31 de desembre de 2023.

Inici de l’actuació:

Els destinataris últims dels programes d'incentius 1, 2 i 3, donat el caràcter incentivador dels ajuts, només s'admetran actuacions per part dels destinataris últims dels ajuts iniciades amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l'ajut. Les dates de qualsevol compromís en ferm d'execució, així com els contractes, factures i justificants de pagament han de ser posteriors a la data de registre de la sol·licitud en la convocatòria corresponent del programa a què es presentin, excepte en el cas de les actuacions preparatòries descrites en l'article 13.6 del reial decret 477/2011. Per a tots els programes, els pressupostos utilitzats per a la sol·licitud de l'ajut hauran de ser de data posterior a la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat de el reial decret 477/2021.

Des Àliter Group t'ajudem a aclarir dubtes, i fins i tot, a fer els tràmits necessaris per aplicar a la sol·licitud.
Escriu-nos a: info@alitergroup.com

 Àliter Group - AVíS LEGAL - POLíTICA DE COOKIES - MAPA DEL LLOC WEB - BY ANUNZIA
Àliter Group

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.
Configuració de cookies